Joseph, hundvakt nära Skokloster

Joseph Ernesto. Sverige, España, Chile.

Joseph

Lägg till i lista
Om Joseph

Jag älskar, respekterar och beundrar alla djur. Pensionerad akademiker, har gott om tid. Bor några månader i Sverige, España och i Chile. Har inga egna djur ty reser mycket.

Amo, respeto y admiro a los animales. Académico, retirado, tengo mucho tiempo libre. Vivo algunos meses en Suecia, otros en España o en Chile. No tengo animales propios pues viajo mucho.

I love, respect and admire animals. Retired academic with plenty of time. I live in Sweden, España and Chile. I don't have any animal because I travel a lot.

Я люблю, уважаю и восхищаюсь животных.
Академический пенсионер со временем. Я живу в Швеции, Испании и Чили. У меня нет животных, потому что я много езжу.

+ Mer
Verifikationer
  • Verifierat ID
  • Godkänt online-test
  • Godkänd av DogBuddy
 • Avbokningsregler för dygnspassning: Flexibel
 • Avbokningsregler för andra tjänster: Flexibel
 • Boendetyp: Lägenhet
 • Antal egna hundar: 0
 • Jag har bil vid en nödsituation
 • Jag kan ge medicin till hunden
 • Jag kan ge medicin via injektion