För att du, din hund samt våra hundvakter ska känna sig trygga och säkra så ingår veterinärvårds- och ansvarsförsäkring i alla bokningar som är betalade via DogBuddy.

Viktigt: För att försäkringen ska vara giltig är det viktigt att du fyller i all information om din hund på din profil.

Sammanfattning av försäkringen:

Giltig för hundpassning, hunddagistjänster, hundrastning samt andra tjänster bokade och betalade via dogbuddy.com:

En skadeanmälan måste inkomma senast 3 dagar efter att bokningen har slutförts.

Ansvarsförsäkring för hundvakter:

 • 15 miljoner kr för skador på tredje part orsakade av hunden där hundpassaren kan bära ansvar.

Ansvarsförsäkring för hundägare:

 • 15 miljoner kr för skador på tredje part orsakade av hunden där hundägaren kan bära ansvar.

Självrisk: Ansvarsförsäkringen har en självrisk på 500 kr.

Veterinärvårdsförsäkring:

 • 20 000 kr i ersättning för vård hos veterinär och undersökning relaterade till skador under bokningsperioden. Har du egen försäkring för din hund måste denna alltid användas först och vi täcker då din självrisk upp till max 20 000 kr.

Försäkringen inkluderar inte:

 • Alla tjänster erbjudna utanför DogBuddy
 • Ansvar till följd av försäljning eller leverans av produkter
 • Gamla skador och sjukdomar eller besvär relaterade till ålder
 • Brott mot våra användarvillkor eller mot professionellt beteende
 • Hundvaktens personliga egendom samt medlemmar i hushållet (inkluderar även husdjur)
 • Skador på hundvakten eller någon som har koppling till hundvakten
 • Veterinärbesök före startdatumet för bokningen
 • Dräktighet
 • Genetiska sjukdomar eller skador

För fullständiga villkor, vänligen se våra Användarvillkor. Vid frågor kan du kontakta vår support på fragor@dogbuddy.com
eller 010 138 88 75.