För att kunna garantera sinnesro för våra hundägare, hundvakter och hundar, erbjuder vi dedikerad kundsupport, veterinärjour, kostnadsfri Ansvarsförsäkring samt Ersättning för Veterinärkostnader (efter vår bedömning) för alla tjänster som bokas och betalas via DogBuddy.com.

Ersättning för Veterinärkostnader (efter vår bedömning):

Beroende på omständigheterna kan ersättning erbjudas för vissa veterinärkostnader som kan uppstå i samband med en DogBuddy-bokning. Gäller upp till ett maxbelopp på 20 000 kr per hund samt per bokning.

Ersättning kan komma att erbjudas vid följande omständigheter:

 • Ett (eller flera) akutbesök till veterinär under pågående DogBuddy-bokning;
 • Ett uppföljningsbesök hos en veterinär efter bokningen är avslutad (så länge detta sker inom 7 dagar efter det första besöket under bokningen);
 • Kostnad av medicin och/eller vissa utförda operationer (som ordinerats under akutbesöket).

Ersättning kan inte erbjudas vid följande omständigheter:

 • Rehabilitering eller annan behandling efter akutbesöket;
 • Behandling för hundvaktens egna husdjur;
 • Tidigare sjukdomar eller skador, besvär relaterade till dräktighet, besvär relaterade till hög ålder, eller andra sjukdomar/besvär som hundägaren borde ha vaccinerat eller skyddat deras hund mot;
 • Olyckor som uppstår vid träff innan tjänsten är påbörjad;
 • Hundar som inte relaterar till en bokning via DogBuddy.

Vänligen notera att vi själva bedömer om en eventuell ersättning ska betalas ut.

Kostnadsfri Ansvarsförsäkring

Vår kostnadsfria Ansvarsförsäkring förser dig med skydd mot anspråk gällande skador på en tredje part som skett under en DogBuddy-bokning (till exempel om gästhunden har bitit en förbipasserande). Policyn inkluderar ersättning upp till ett maxbelopp på €2.000.000 (ca 15 miljoner kronor.)

Självrisk: Denna ansvarsförsäkring har en självrisk på €60 (ca 500 kr).

Denna kostnadsfria försäkring INKLUDERAR INTE följande:

 • Skador på hundvaktens (eller någon relaterad till hundvakten) egendom;
 • Anspråk ej relaterade till en DogBuddy-bokning;
 • Anspråk relaterade till träffar innan bokningen äger rum;
 • Anspråk relaterade till incidenter där hunden varit lös på en offentlig plats, undantag för områden där det är tillåtet att ha hundar lösa;
 • Medicinska kostnader för hundvakten eller någon relaterad till hundvakten;
 • Anspråk relaterade till incidenter utanför hundägarens och hundvaktens kontroll (till exempel naturkatastrof, terroristattack, eldsvåda, explosion eller andra olyckor);
 • Anspråk relaterade till incidenter där bokningen inte erbjudits i enlighet med tillämpliga regler avseende verksamhet och utan nödvändiga licenser;
 • Indirekt, tillfällig, särskild eller efterföljande skada inklusive, men inte begränsad till, psykisk skada.

Viktigt: DogBuddy måste informeras om incidenten inom 24 timmar efter att det har inträffat via email fragor@dogbuddy.com.

För mer information, vänligen se motsvarande sektioner i våra Användarvillkor här.